Accountantscontrole

icons-diensten-pagina_11

Controle geeft zekerheid

Geïnteresseerd?

acconavm beschikt over een zogenaamde OOB-vergunning (een vergunning om, naast wettelijke controleopdrachten uit te voeren, ook beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars te mogen controleren) voor de controlepraktijk.

Uw organisatie een stap verder

Aan de kwaliteit van ons controleproces hechten we veel waarde. Maar wat voor u misschien belangrijker is, is dat we de eventuele knelpunten die we in een controletraject signaleren samen met u aangrijpen om uw organisatie een stap verder te brengen. Want daar gaat het uiteindelijk om.

 

Wettelijke controle

Als uw onderneming verplicht is een accountantscontrole uit te laten voeren, dan wilt u uiteraard dat een registeraccountant met verstand van uw branche dat doet. acconavm is goed bekend met het midden- en kleinbedrijf en betrokken met uw onderneming. Zo weet u zich verzekerd van een grondige, betrouwbare controle.

Controle op maat

Tijdens de interim-controle in het najaar analyseren we de bedrijfsprocessen en interne informatiestromen. Onze bevindingen leggen we vast in een managementletter voor de directie, vergezeld van onze aanbevelingen. In het voorjaar voeren we een objectieve, volledig onafhankelijke controle op de jaarrekening uit. Het resultaat is een accountantsverslag met daarin de wettelijk verplichte onderwerpen en bijvoorbeeld onze mening over uw balansverhouding, financiering en continuïteit. Tot slot wordt de verklaring afgegeven. Onze accountantscontroles voeren we altijd uit op locatie bij de klant.

De wettelijke controle geldt voor bedrijven die 2 boekjaren achtereen voldoen aan 2 van de 3 criteria:

 • omzet: 8,8 miljoen euro of meer;
 • balanstotaal: 4,4 miljoen euro of meer;
 • aantal medewerkers: 50 of meer.

 

Geinteresseerd in onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Vrijwillige controle

Een vrijwillige controle verschilt in inhoud en uitvoering niet of nauwelijks van een wettelijke controle. acconavm voert de controle graag voor u uit en adviseert u waar gewenst op mogelijke verbeteringen.

Keurmerk acconavm

Er zijn verschillende redenen denkbaar om tot een vrijwillige accountantscontrole te besluiten. Bijvoorbeeld:

 • u wilt/moet als directie financiële verantwoording afleggen aan uw bestuur;
 • u wilt zekerheid aan derden kunnen verstrekken, bijvoorbeeld aan uw financier, de bank of een subsidieverstrekker.

Zeker wanneer uw bestuur op afstand functioneert, is een accountantscontrole essentieel als extern keurmerk op de financiële bedrijfsvoering en de processen in uw organisatie. Ze getuigt van een zakelijke verhouding tussen bestuur en directie en beoordeelt de interne beheersing van de processen.

Geinteresseerd in onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Subsidiecontrole

Wanneer u gebruik maakt van subsidies bent u vaak verplicht projectadministratie over het gesubsidieerde project te voeren. Een tijdige inzet van acconavm specialisten – liefst tijdens de aanvraag of toekenning van de subsidie – kan veel ellende voorkomen.

acconavm kijkt met u mee

Terugbetalen is immers het laatste waarop u zit te wachten. Bovendien kunnen we samen met u een goede afweging maken tussen de voordelen van de subsidie en de extra administratieve inspanning die zij met zich meebrengt. Indien u de subsidie accepteert, helpen we met de noodzakelijke aanpassingen aan de opzet van uw administratieve systeem.

De uiteindelijke financiële eindverantwoording wordt door ons gecontroleerd en van een controleverklaring voorzien.

Geinteresseerd in onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Pre-auditservice

Zeker wanneer uw onderneming groeit, is het belangrijk grip te houden op de organisatie. Hoe laat u de interne organisatie meegroeien met uw bedrijf? Hoe zorgt u voor een volwaardige organisatie waarin de bedrijfsprocessen en interne overlegstructuren op orde zijn? En bent u voorbereid op de verplichte accountantscontrole? Onze pre-auditservice zorgt dat u op al deze punten goed beslagen ten ijs komt.

Controle en aanvullende expertise

Daarnaast kunt u onze pre-auditservice inzetten, wanneer u:

 • aanvullende expertise nodig heeft op uw eigen financiële administratie;
 • kosten wilt besparen op uw externe accountantscontrole;
 • hulp nodig heeft bij het opstellen van een balansdossier en jaarrekening met een invalshoek vanuit de controle.
Geinteresseerd in onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Overige accountantsdiensten

U kunt acconavm inschakelen op elk vraagstuk of probleemgebied waarbij de expertise en betrokkenheid van een vakkundige accountant gewenst of vereist is. Er is altijd een acconavm specialist bij u in de buurt om u te helpen.

Diensten

Van persoonsgebonden onderzoek tot de invulling van een interne accountantsdienst, de accountants van acconavm staan voor u klaar.

 • Your CFO: een interne Financial controller van acconavm op detacheringbasis;
 • beoordelingsopdrachten;
 • persoonsgebonden onderzoek, zoals onderzoek naar het declaratiegedrag van een bestuurder;
 • interne accountantsdienst;
 • onderzoeksopdrachten: bijvoorbeeld voor specifiek overgenomen werk.

acconavm is u graag van dienst bij de uitvoering van allerlei soorten onderzoeksopdrachten. In dit geval geeft u (mogelijk samen met een andere belanghebbende) aan acconavm de opdracht om specifieke werkzaamheden te verrichten. Het gaat dan bijvoorbeeld om ingewikkelde berekeningen op basis van door u aangeleverde gegevens. Wij voeren de werkzaamheden correct en onafhankelijk voor u uit en stellen een rapport op met onze bevindingen. Op basis daarvan kunt u (samen met de andere belanghebbenden) uw eigen conclusies trekken.

Geinteresseerd in onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact
Uw regio kantoor:
kantoor-oostburg
René de Visser
Kantoorvoorzitter
0117 – 45 67 45

Beperk uw ondernemersrisico.

Vraag vandaag nog de liquiditeitsprognose aan en weet waar u écht staat.

Wij gebruiken cookies op deze website. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.